Діяльність | Запобігання та протидія корупції
Запобігання та протидія корупції
  1. Конституція України - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
  2. Кримінальний кодекс України - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20) - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
  4. Закон   України «Про внесення змін до деяких законодавчих   актів України щодо відповідальності  за корупційні правопорушення»-http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3207-17
  5. Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію  на 2011-2015 роки» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011
  6. Указ Президента України № 964/2011 від 5 жовтня 2011 року «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії  корупції» -http://www.president.gov.ua/documents/14044.html
  7. Указ  Президента України № 890/2011 «Питання Національного антикорупційного комітету»  від 1 вересня 2011 року № 890/2011-  http://www.president.gov.ua/documents/13957.html
  8. Постанова Кабінету Міністрів України   від 13 червня 2000 р. № 950 « Про затвердження Порядку проведення службового   розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання   функцій держави або місцевого самоврядування» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2000-п
  9. Постанова Кабінету Міністрів України  від 12 жовтня 2011 р. № 1072  «Про затвердження Порядку інформування  Національного агентства з питань  державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення» -  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1072-2011-п
  10. Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012  № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» -http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12/paran18#n18
Переглядів: 134
Дата публікації: 09:51 11.02.2016